One thought on “Bokmärken

  1. Ha ha – att byta trafikslag, fre5n tunbnlnaea till pendelte5g, ne5got som verkar vara direkt psykiskt pe5frestande ff6r en del stockholmare – se5 pe5 pricken!Tack ff6r ett viktigt tille4gg till ve5ra tankar om 15-minutersstaden! Visst e4r det ve4ldigt viktigt att det e4r ne4ra till samhe4llsservice, men relationer – oavsett om det handlar om att ligga, he4lsa pe5 farmor eller tre4ffa kompisar ff6r en fika – e4r faktiskt lika viktiga.Malin, ff6r FiRS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>